Årsmøte: Trond Sydskogen gjenvalgt som leder, Jan Erik Bjerkeli tidelt TFLs gullmerke

Postet av Tistedalen FL den 25. Feb 2020

TFLs årsmøte på Ertehytta onsdag kveld, samlet rundt 30 medlemmer. Eileen Lind Hansen ble valgt til referent og Terje Jensen ble valgt til dirigent. Fyldige årsberetninger ble lest opp av de forskjellige gruppers ledere, og disse ble godkjent i tur og orden. Regnskapet ble lagt fram og ble godkjent uten store bemerkninger. Det viste gode tall, men viste også at det er mye å bruke penger på, så det er viktig å styre økonomien med stø hånd. Det var ikke kommet inn noen forslag, men styret kom med forslag om å øke medlemskontingentene. Det ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for Hovedmedlemmer økes fra kr. 350 til 400, familiemedlemmer, ungdom og pensjonister fra kr. 250 til 300, og barn fra 0 til 12 år fra 125 til 135. Valgene gikk greit unna. Alle 57 plasser ble fylt opp, bortsett fra et medlem i Barnas Turlag. Trond Sydskogen som tok gjenvalg kunne etter at selve årsmøtet var avsluttet, dele ut klubbens gullmerke til Jan Erik Bjerkeli. Han har gjort en utrolig jobb i forbindelse med oppgraderingen av løypenettet i marka. En ting er den praktiske jobben i terrenget, der har han hatt mange gode medhjelpere. Når det gjelder søknader og div papirarbeider omkring prosjektene, har han lagt ned en utrolig god og effektiv jobb. Meget fortjent "Gullmerke". Det hele ble avsluttet, som vanlig, med rundstykker og kaffe tilrettelagt av Hyttegruppas damer!  

TFLs nyvalgte styre: Bak fra v. Einar Skontorp (Budalsvika), Ann-Kristin Dahl Fosby (Turgruppa), Mayna Nossen (Orientering), Kai Nilsen (Vedlikehold), Wenche Hauge (Hyttegruppa), Hege Kjelvik (Kunstsnø), Arild Svendsen (TFL-posten). Foran fra v. Solveig Trollnes,( Nestleder/Økonomi), Trond Sydskogen (Leder) og Svein Minge (sekretær). Tom Olaussen,(løypegruppa) mangler på bildet, det samme gjør en representant fra skigruppa som ikke har valgt en leder.

                                TFLs leder Trond Sydskogen og "Gullmerkemannen" Jan Erik Bjerkeli


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.