TISTEALEN FRILUFTSLAG: OVERSIKT OVER MEDLEMMER I STYRE OG UNDERGRUPPER 2024:

HOVEDSTYRE

NAVN

ADRESSE

MOBILNR

E-POST ADR:

Leder

Kjell Bernstrøm

Heimveien 11, 1791 Tistedal

91669019

leder@tfl.no, kjellbern58@gmail.com

Nestleder

Ellen Andreassen

Iddeveien 18, 1769 Halden

98469842

nestleder@tfl.no , elland68@hotmail.com

Økonomileder

Solveig Trollnes

Kornsjøveien 718, 1796 Kornsjø

90162544

okonomi@tfl.no , solveigtrollnes@gmail.com

Sekretær

Hege Kjelvik

Bjørnstadgata 196, 1790 Tistedal

92069816

sek@tfl.no , heg-kjel@online.no  

Leder Orienteringsgruppa

Mayna Nossen

Nordliveien 8, 1793 Tistedal

95751490

mayna.nossen@gmail.com

Leder Skigruppa

Trond Andersen

Landstads vei 12, 1781 Halden

90847456

trond@fibreworks.no

Leder Skianlegg gruppa

Trond Brandvold

Kiellandsgate 14, 1767 Halden

99273571

kunstsno@tfl.no , trond.brandvold@gmail.com

Leder Turgruppa

Ingrid Solheim

Båstadlundveien 73A, 1781 Halden

48127580

inkriso@online.no

Leder Budalsvika gruppa

Einar Skontorp

Fuglesangen 22, 1792 Tistedal

94881540

eiskont@online.no

Leder Ertehyttegruppa

Ingebjørg Samuelsson

Lille Brannberget 29, 1769 Halden

95856995

i-samue@online.no

Leder Løypegruppa

Morten Skadsem

Løvveien 9, 1786 Halden

91667338

morten@skadsem.net

Leder Vedlikeholdsgruppa

Kai Nilsen

Batteriveien 24A, 1769 Halden

93244026

kai.nilsen100@gmail.com

Postadresse:

Tistedalen Friluftslag
 Postboks 18
 1790 TISTEDAL

Telefon Ertehytta:

941 93 829

Org.nr:

970 226 931

Kontonr TFL:

1030.05.04014