TISTEALEN FRILUFTSLAG: OVERSIKT OVER MEDLEMMER I STYRE OG UNDERGRUPPER 2023

HOVEDSTYRE

NAVN

ADRESSE

MOBILNR.

E-POST ADR:

Leder

Kjell Bernstrøm

Heimveien 11, 1791 Tistedal

91669019

kjellbern58@gmail.com 

leder@tfl.no,

Nestleder

Jan Petter Jensen

Atomveien 20 H, 1777 Halden

91556101

nestleder@tfl.no , jpj1928@outlook.com

Økonomiansvarlig

Solveig Trollnes

Kornsjøveien 718, 1796 Kornsjø

90162544

okonomi@tfl.no , solveigtrollnes@gmail.com

Sekretær

Hege Kjelvik

Bjørnstadgata 196, 1790 Tistedal

92069816

sek@tfl.no , heg-kjel@online.no  

Leder O-gruppa

Mayna Nossen

Nordliveien 8, 1793 Tistedal

95751490

mayna.nossen@gmail.com

Leder Ski- og Trimgruppa

Trond Andersen

Landstads vei 12, 1781 Halden

90847456

trond@fibreworks.no

Leder Skianleggsgruppa

Terje Jensen

Øvre Bankegate 10A, 1771 Halden

41562607

kunstsno@tfl.no , terjej@halden.net

Leder Turgruppa

Ingrid Solheim

Båstadlundveien 73A, 1781 Halden

48127580

inkriso@online.no

Leder Budalsvika gruppa

Einar Skontorp

Fuglesangen 22, 1792 Tistedal

94881540

eiskont@online.no

Leder Hyttegruppa

Sissel Huseby

Fridheimveien 9G, 1778 Halden

91724145

sisshuseby@gmail.com

Leder Løypegruppa

Morten Skadsem

Løvveien 9, 1786 Halden

91667338

morten@skadsem.net

Leder Vedlikeholdsgruppa

Kai Nilsen

Batteriveien 24A, 1769 Halden

93244026

kai.nilsen100@gmail.com

Postadresse:

Tistedalen Friluftslag
 Postboks 18
 1790 TISTEDAL

Telefon Ertehytta:

941 93 829

Webansvarlig: Terje Jensen

webansvarlig@tfl.no     terjej@halden.net 

Org.nr:

970 226 931

Kontonr TFL:

1030.05.04014