TFL har opprettet etiske retningslinjer for alle som er tilknyttet klubben. Alle skal gjøres oppmerksom på disse reglene og har selv ansvar for å lese gjennom og etterleve dem.

Etiske retningslinjer:

2017-05-17 Etisk veiviser for TFL.docx