Beklager at denne siden ikke inneholder detaljert informasjon, men ta kontakt med en av de  Tillitsvalgte, eller gå inn på gruppas Facebook-side når det gjelder trening.

Evt. endringer i det faste opplegget annonseres per SMS og via meldinger som postes på TFL's Facebook-side

Ski og trim gruppas medlemmer:

Leder

Trond Andersen

Landstads vei 12, 1781 Halden

90847456

trond@fibreworks.no

Medlem

Arild Signebøen

Asakåsen 36, 1764 Halden

47234785

arild.signeboen@gmail.com

Medlem

Kai Roger Ugland

Grønliveien 85, 1782 Halden

41408005

kai.roger@berg-bil.no

Medlem

Mats Haldin

Hjortefaret 8B, 1779 Halden

46667025

matshaldin@gmail.com

Medlem

Andreas Johansson

Diamantveien 22, 1764 Halden

98219465

andjo75@gmail.com

Medlem

Liv-Marit Bernstrøm

Heimveien 11, 1791 Tistedal

95972574

liv.bernstrom@hotmail.com 

Treningstider: Pr. nå sommer 2023 er treningstidene mandager og onsdager fra kl. 18 til kl. 19.30. Kontakt Trond Andersen og Arild Signebøen for mer informasjon!


TFL's Facebook-side.

Gruppe 1  

Alder: Aktiviteten i denne gruppa er forsøkt anpasset barn mellom 7 og 10 år.

Målsetting:


 • Ungene skal tilegne seg grunnleggende skiferdighet
 • Lære seg grunnteknikkene i klassisk langrenn så vel som i fristil/skøyting
 • Legge grunnlaget for skiglede og følelse av mestring

Utstyr:


 • På dette nivået er det i utgangspunktet tilstrekkelig at ungene er i besittelse av ett par ski, dette være seg barne-/juniorski konstruert for klassisk skiløping eller evt. en kombivariant, som sammenliknet med rene klassiskski er bedre egnet for skøyting
 • Av praktiske hensyn er det imidlertid mange som selv på dette nivået finner det hensiktsmessig å anskaffe separate skipar for klassisk og skøyting, da dette reduserer tiden og arbeidet som går med til smøring/preparering av ski ganske betraktelig

Treningstider:

Trenere/ansvarlige for opplegget i treningsgruppe 1 er:


Gruppe 2 

Alder: Aktiviteten i denne gruppa er forsøkt anpasset barn mellom 11 og 13 år.

Målsetting:


 • Ungene skal tilegne seg tekniske, fysiske og til dels også taktiske ferdigheter de eventuelt vil kunne nyttiggjøre seg etter hvert som konkurranseaspektet begynner å gjøre seg mer gjeldende og ungene eventuelt begynner å delta i lokale og regionale skirenn
 • Mer eller mindre spesifikke skitekniske øvelser og et relativt omfattende styrke- og barmarkstreningsprogram
 • Kunnskap om grunnprinsippene for trening innenfor utholdenhetsidrett generelt og langrenn spesielt
 • Skismøring og vedlikehold av utstyr

Utstyr:


 • Det er i utgangspunktet tilstrekkelig at ungene som sorterer under gruppe 2 er i besittelse av ett par universal-/kombiski, som kan benyttes for både klassisk skiløping og skøyting
 • I og med at spesifikk trening myntet på skøyteteknikk utgjør en vesentlig del av aktiviteten på dette nivået, er det sterkt å anbefale at man etter hvert anskaffer et eget skipar konstruert spesielt for skøyting/fristil
 • På dette nivået begynner vi også å lære barna om skismøring og vedlikehold av utstyret, slik at de etter hvert ideelt sett også selv er i stand til å preparere/vedlikeholde sitt eget utstyr.Trenere/ansvarlige for opplegget i treningsgruppe 2 er:


 •           


 • Gruppe 3


  Alder: Aktiviteten på 3'er partiet er i all hovedsak myntet på utøvere fra 13 år og oppover som driver langrenn som konkurranseidrett.


  Opplegget kombineres til dels med Østfold skikrets' satsingsopplegg. På dette nivået vil kjøreplanen variere mer fra uke til uke, avhengig av snøforhold og/eller hvilke renn/konkurranser det er som til enhver tid er nært forestående, enn hva tilfellet er for treningspartiene for de yngre utøve


  Trenere/ansvarlige for opplegget i treningsgruppe 3 er:


           
  Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med trenerne eller en av oss i Ski- og Trim-gruppa (se Tillitsvalgte).