Styret i skigruppa har utarbeidet økonomiske retningslinjer og støtteordninger for alle som er tilknyttet gruppen. Dette for bedre forutsigbarhet og minst mulig uklarhet for alle. 

Økonomiske retningslinjer TFL skigruppe januar 2020.docx