Bergstien offisiselt åpnet 2.juni

Postet av Tistedalen FL den 3. Jun 2016

I strålende vær saget ordfører Thor Edquist og Andreas Lervik, leder for Nærings og kulturkomiteen i Østfold Fylkeskommune av stokken som var lagt tvers over Bergstien i nordenden av Ørsjøen , og markerte dermed at Bergstien var offisielt åpnet etter rydding og nymerking.

Det var et 20-talls inviterte gjester til stede ved åpningsseremonien. Prosjektgruppen fra de samarbeidende klubbene Idd sportsklubb, Idd og Enningdalaen historielag og TFL var selvfølgelig til stede sammen med lederne i de samme klubbene.

Dessuten var representanter for Østfold fylkeskommune, og Turskiltprosjektet i DNT , Halden kommune, grunneiere, Halden turistkontor og TVHalden der.

Ved åpningen berømmet ordføreren de deltakende klubbene for den store frivillige innsatsen som var gjort. Han påpekte også at tilrettelegging for at folk kunne komme seg ut i naturen var viktig for folkehelsearbeidet på lengere sikt.

Andreas Lervik, som har bevilget pengene som er brukt i prosjektet sammen med Gjensidigestiftelsen, pekte på de store og flotte turområdene som står til disposisjon for Haldens og også Østfolds befolkning i vårt område og takket også for den innsatsen som dugnadsgjengen hadde gjort.

Vi i prosjektguppen ønsker alle en god tur langs Bergstien!

Andreas Lervik (tv) og Thor Edquist åpner Bergstien

Bergstien åpnet!

Så var det fest etterpå!
Tørrskodd over Bredmosen

Postet av Tistedalen FL den 23. Mai 2016

Hvis du fulgte Bergstien fra Gullund og nordover mot Skårefjell tidligere risikerte du å bli våt, ja riktig våt, på beina. Du måtte nemlig krysse Bredmosen og den inneholdt mye vann!

Bredmosen er fremdeles våt, men nå kan du gå tørrskodd over takket være god innsats fra mange dugnadsarbeidere fra TFL.

Allerede i slutten av januar ble innkjøpt impregnert plank kjørt med traktor inn til Haugtjern, og opp i lia mot vest et stykke. Der traktoren ikke kunne komme lenger ble lasset lagt.

Den 2 februar stilte 10 mann opp og bar alle plankene en halv kilometer inn til nordenden av Bredmosen.

Der har stabelen siden ligget og ventet på varmt vårvær og nok en innsatsvillig gjeng.

Så, på tirsdag 2.mai, nøyaktig 3 måneder etter første innsats, ble plankene lagt ut over myra og danner nå en perfekt gangbane som vandrere langs Bergstien kan benytte uten å bli våt på beina.

Og ikke nok med det, i et « bløthøl» nærmere Gullund ble det også lagt gangbane, så nå er det kun en fornøyelse å bevege seg langs Bergstien på denne strekningen. Det er en fin søndagstur!

Jan-Erik Bjerkeli

Bæregjengen

Foto: J-E Bjerkeli

Bredmosen

Foto: J-E Bjerkeli

Bløthølet

Foto: J-E Bjerkeli