Vedlikeholdsgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Vedlikeholdsgruppa finner du her: Tillitsvalgte

Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 

Oppgaver/ansvar:


6    VEDLIKEHOLDSGRUPPA:


6.1    Gruppas leder sitter i hovedstyret med vanlig stemmerett.


6.2    Gruppa har ansvaret for orden og vedlikehold av bygninger, utstyr og uteområde tilknyttet Ertehytta. Herunder UHU løypa og aktivitetsbaner.


6.3    Gruppa har felles ansvar med Sti-og løypegruppa for drift og vedlikehold av lysløypa, felles ansvar for rydding og barmarkspreparering i lysløypa.


6.4    Større reparasjoner legges frem for styret.


6.5    Gruppa har ansvaret for vedlikehold og rydding av snø på veien til og området rundt hytta. Herunder luting av veien.


6.6    Gruppa kaller inn til og leder dugnader når det er nødvendig.


6.7    Gruppa har ansvar for fjerning av søppel og tømming av toaletter.


6.8    Gruppa skal ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at vannet fryser i vannledningsnettet.


6.9    Gruppa har ansvar for traktor, renhold og orden i garasjer. 


6.10    Gruppa har anledning til innkjøp av nødvendige reservedeler til traktor og ved større innkjøp eller bestilling reparasjoner, skal styrets leder kontaktes


6.11    I tillegg kommer hele avsnitt 2


6.12    Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.