Barnas Turlag


Navn og kontaktinformasjon for Barnas Turlag finner du her: Tillitsvalgte

   Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 

Mer informasjon kan du finne eller å følge oss på Facebook Barnas Turlag Tistedal    Facebook TurgruppaBarnas Turlag - BT - er et tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år. Som medlem av Barnas Turlag i TFL vil både barn, foreldre og besteforeldre kunne delta på tilrettelagte friluftsaktiviteter.Barnas Turlag er en lokal satsing fra Tistedalen Friluftslag, og en del av Den Norske Turistforenings satsing på barn. Barnas Turlags grunntanke er å gi naturopplevelser og enkelt friluftsliv vektlagt gjennom lek og aktiviteter, noe som kan gi barna positive og varige holdninger til naturen.Viktig: På våre turer er veilederne tilretteleggere, mens de voksne som deltar har ansvaret for sikkerheten til barna de har med seg.

Oppgaver/ansvar:9.    BARNAS TURLAG


9.1    Barnas Turlag sitter ikke i styret, men har en kontaktperson som samarbeider med leder i     Turgruppa. Kontaktpersonen i Barnas Turlag får referat fra styremøtene o.l fra leder i Turgruppa.


9.2    Barnas Turlag er ansvarlig for tilrettelegging av arrangementer for barn opp til 12 år basert på Den Norske Turistforeningen sitt konsept.


9.3    Barnas Turlag velger selv hvem som skal være kontaktperson av de valgte medlemmene i gruppa.


9.4    Barnas Turlag er ansvarlig for Kom-deg-ut dagen i februar og september, og for nissesøndagen i     samarbeid med Hyttegruppa. De skal også samarbeide med Turgruppa om Ertemarka Rundt. 


9.5    I tillegg kommer hele avsnitt 2.