Barnas Turlag


Navn og kontaktinformasjon for Barnas Turlag finner du her: Tillitsvalgte

   Styret

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG fra 05.mars 2024.docx 

Mer informasjon kan du finne eller å følge oss på Facebook Barnas Turlag Tistedal    Facebook TurgruppaBarnas Turlag - BT - er et tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år. Som medlem av Barnas Turlag i TFL vil både barn, foreldre og besteforeldre kunne delta på tilrettelagte friluftsaktiviteter.Barnas Turlag er en lokal satsing fra Tistedalen Friluftslag, og en del av Den Norske Turistforenings satsing på barn. Barnas Turlags grunntanke er å gi naturopplevelser og enkelt friluftsliv vektlagt gjennom lek og aktiviteter, noe som kan gi barna positive og varige holdninger til naturen.Viktig: På våre turer er veilederne tilretteleggere, mens de voksne som deltar har ansvaret for sikkerheten til barna de har med seg.