Turgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Turgruppa finner du her: Tillitsvalgte

   Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 

Den Norske Turistforening

inkriso@online.no    Facebook Turgruppa    Barnas Turlag Tistedal


Oppgaver/ansvar:


10.    TURGRUPPA:


10.1    Turgruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.


10.2    Turgruppa skal arrangere turer, samt være ansvarlig for Ertemarka Rundt i samarbeid    

              med Barnas Turlag. 


10.3    Turgruppas leder skal samarbeide med kontaktperson i Barnas Turlag.


10.4    Turgruppa skal i samarbeid med Leder bistå til at avtalen med DNT holdes, og at skjemaer og rapporter blir sendt inn i rett tid.    

    

10.5    I tillegg kommer hele avsnitt 2.


10.6    Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.