TFLs årsmøte tirsdag kveld: Trond Sydskogen gjenvalgt som leder

Postet av Tistedalen FL den 2. Mar 2022

TFLs styre etter årsmøtet i 2022. Bak fra venstre: Einar Skontorp, Budalsvika, Morten Skadsem, løypegruppa, Mayna Nossen, orientering, Sissel Huseby, hyttegruppa, Ann Kristin Dahl Fosby, turgruppa. Foran fra venstre: Hege Kjelvik, sekretær, Trond Sydskogen, leder, Solveig Trollnes, nestleder/økonomi. Kai Nilsen, kunstsnø/vedlikehold og Trond Andersen, skigruppa var ikke tilstede da bildet ble tatt. 


TFLs årsmøte på Ertehytta tirsdag kveld samlet 35 personer. Svein Løwengreen ble valgt til dirigent og Eileen Lind Hansen til referent. Beretninger fra alle gruppene viste at det har vært en god aktivitet gjennom året, tross pandemien. Beretninger og regnskap ble godkjent uten de store bemerkningene, men budsjettet vakte litt debatt da enkelte savnet noe til oppgradering i Budalsvika. Litt diskusjon ble det, men det ble vel fastslått at det ikke var rom for dette før i 2023. Heftigere ble debatten i forbindelse med styrets plan om omorganisering av laget. Her var det mage meninger, men det endte til slutt med at årsmøtet ba styret om mer detaljer om planene, før det eventuelt kunne godkjennes. Det må muligens et ekstraordinært årsmøte til for å godkjenne planene. Trond Sydskogen gikk på sitt sjette år som leder i Tistedalen Friluftslag. Det var som vanlig en enkel, men god bevertning, og blomster til Wenche, Arild og Svein som har gått ut av styret, og til Helga etter mange år i hyttegruppa.

Leder Trond Sydskogen overrekker her Arild Svendsen blomster for sin innsats med TFL-posten gjennom 20 år. Arild gikk av i fjor, men det var i 2021 ikke noe fysisk årsmøte og derfor ingen anledning til å markere dette.

Svein Minge gikk av som sekretær i fjor, men p.g.a pandemien og digitalt årsmøte, fikk heller ikke han blomster ved den anledningen.

Wenche Hauge har vært leder i hyttegruppa i 28 år, og medlem i gruppa i fire år før det også. Wenche fortsetter i gruppa, men nå som "vanlig" medlem.

          Helga Løwengreen gikk ut av hyttegruppa etter over 20 år sammenhengende som medlem der

                                                       Det var 35 tilstede på tirdagens årsmøte

Årsberetning 2021 Hovedstyret

Årsberetning skigruppa 2021

Årsberetning 2021 Halden Tur-o HSK versjon

Årsberetning Budalsvika 2021 

Årsberetning for Barnas Turlag 2021 

ÅRSBERETNING FOR VEDLIKEHOLDSGRUPPA 2021

Årsberetning Hyttegruppa 2021

ÅRSBERETNING kunstsnøgruppa 2021

Årsberetning Turgruppa 2021

ÅRSRAPPORT 2021-Ertetrimmen-o-gruppa

Årsrapport løypegruppa 2021

Turoversikt 2021

Årsmøteprotokoll 2022 - signert.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.