Ekstrardinært årsmøte 25. november vedtok å delta i paraplyorganisasjonen "DNT Østfold"

Postet av Tistedalen FL den 10. Nov 2019


Litt i underkant av 30 medlemmer hadde møtt fram på Ertehytta mandag 25. november. En sak på dagsorden: Om laget skulle tilslutte seg den nyopprettede paraplyorganisasjonen "DNT Østfold".

Årsmøtet vedtok enstemmig å delta i denne organisasjonen. En liten diskusjon om økonomiske forpliktelser ble det, uten at det gjorde noen utslag på avstemmingsresultatet. 

Begrunnelse for at Tistedalen Friluftslag bør slutte seg til DNT Østfold:


Gjennom mange år har DNT-foreningene i Østfold hatt et uformelt samarbeid. I de senere år har vi løselig diskutert en paraplyorganisasjon kalt «DNT Østfold». 

Nå når Østfold fylke blir en del av det nye storfylket Viken, er det fare for at våre foreningen hver for seg kan bli litt lite synlige, og derfor falle langt ned på ei prioriteringsliste. Selv Østfold fylkeskommune ønsket at vi burde kunne «tale med en stemme». I Viken fylke vil dette bli langt viktigere. Ved å slå oss sammen under en «paraply», vil vi antakelig oppnå større gjennomslag i forhold til prosjekter/fylkessøknader.

Den enkelte DNT-forening vi fortsette selvstendig som tidligere, men sammen må vi   fremme søknader til felles prosjekter som  gavner oss alle.

Forslag til vedtekter for DNT Østfold er godkjent av de andre foreningene. De vedlegges, og som § 9 viser, har den enkelte forening vetorett mot forslag som en er uenig i. § 11 sier også at en forplikter seg økonomisk kun i forhold til egen medlemsmasse.

Det bes om at ekstraordinært årsmøte i Tistedalen Friluftslag tilslutter seg paraplyorganisasjonen DNT Østfold.

Vedtekter for DNT Østfold - forslag 2019 10 16.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.