Ny Virksomhets plan for TFL godkjent, og Trond Sydskogen gjenvalgt som leder på TFLs årsmøte

Postet av Tistedalen FL den 27. Feb 2019

TFLs nye styre: Bak fra venstre: Ann-Kristin Fosby, (Tur), Kai Nilsen, (Vedlikehold), Ole Lagerholt, (Budalsvika), Arild Svendsen, (TFL-posten), Hege Kjelvik, (Kunstsnø), Mayna Nossen, (Orientering). Foran fra venstre, Wenche Hauge, (Hyttegruppa), Solveig Trollnes, (Nestleder/økonomi), Trond Sydskogen, (Leder), og Svein Minge, (Sekretær). Løypegruppas Tom Olaussen var ikke til stede, mens leder i Skigruppa ennå ikke er klar.

Leder Trond Sydskogen kunne ønske rundt 30 medlemmer velkommen til TFLs årsmøte på Ertehytta tirsdag kveld. Jan Gunnar Lilledal ble valgt til dirigent og Eileen Lindh Hansen til referent. Fyldige beretninger fra hovedstyret og gruppene vitnet om god aktivitet i laget gjennom 2018, og til tross for et lite underskudd er økonomien god. En ny "Virksomhetsplan for Tistedalen Friluftslag for perioden 2019-2021" ble godkjent. Godkjent ble også en liten justering i turvirksomheten, hvor Barnas Turlag og gruppa "Friluftsliv, tilrettelagt for funksjonshemmede" ble slått sammen med Turgruppa. Dette blir nå en enhet og blir ledet av Turgruppas leder. Valgkomiteen hadde klart å fylle opp 57 av 58 plasser i styre og stell, men å få en til å lede Skigruppa hadde vært vanskelig. Gruppa er fylt opp av det rette antallet dyktige personer, så håpet er at de selv klarer å plukke ut en leder. Bevertningen denne gangen ble lagt til en pause midt i årsmøtet. Kvelden ble avsluttet med utdeling av blomster, blant annet til Eileen Lindh Hansen og Arild Signebøen som hadde gått ut av styret. Blomster fikk også leder Trond og nestleder/økonomi Solveig for sin innsats gjennom året.


Det var noe mindre oppslutning blant medlemmene på årsmøtet denne gangen, enn det normalt pleier å være. 

                 Eileen Lindh Hansen og Jan Gunnar Lilledal var møtets referent og dirigent.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.