TFL på Bokerød skole og langs skoleveiene dit

Postet av Tistedalen FL den 29. Mai 2018

Da skoleveituren startet ved det som en gang var Bokerød skole søndag 27.mai, var 21 tur- og historieinteresserte vandrere møtt fram, mange fra Bokerødområdet. Sigrid Svendberg som selv hadde vært elev ved skolen her og gått veien hit fra Volmerød, fortalte om hvordan det var i samtale med Svein Syversen. Han har skrevet om dette i boka «Fjella i Østfold 3» og hadde også under arbeidet med boka, snakket med Sigrid Svendberg. Hun fortalte om hvordan de som kom fra Volmerød og andre gårder rundt Sanderødmoen, møtte elevene som kom fra Bollerød og Teigen ved Gøteklev. Hvis de som kom dit først valgte å gå videre, la de en kvist i veien for å informere de bakerste om dette slik at de ikke ga seg til å vente på noen som allerede hadde gått. Kvisten ble fjernet på hjemveien. Svein Syversen illustrerte dette for oss da vi passerte Gøteklev.

Leif Bokerød forklarte om arbeidet han hadde gjort med å merke skoleveiene slik at turgåere kan finne fram og gå disse i dag. 

Vi valgte å gå ruta mot Bollerød først, og da ble første stopp etter «kvisten», husmannsplassen Minka. Vi fikk høre at i tillegg til at det hadde bodd husmenn her på 1800-tallet, var en slette her brukt som danseplass under 2. verdenskrig. Så langt inne på «skauen» følte de danseglade seg ganske trygge på at det ikke ville dukke opp noen tyskere…

Turfølget gikk videre via Bollerød gård, over hyttefeltet ved Teigen, gjennom Teigen gård, hvor vi møtte et trist syn. Våningshuset var brent ned og lå i ruiner. Neste infostopp var ved grensa til Prestebakkefjella naturreservat. Svein informerte oss om bakgrunnen for reservatet. Herfra gikk vi stiløst opp lia, passerte ei bronsealdergrav hvor Svein leste opp et dikt (skrevet av broren hans) som hyllet alle de flotte sidene ved naturen. Det var en lydhør forsamling som lot det de hørte synke inn.

Dagens rast tok vi ved Kutjern. Da var litt over halve strekningen tilbakelagt, og selv om vi hadde passet på fylle på med vannet underveis, var det godt å få sette seg ned og nyte matpakka og kaffen med litt lufting i den ellers så varme dagen. Før vi fortsatte runden, snakket Svein om Fjellanaturen i Østfold, og stedet vi befant oss på, var typisk for denne naturen med berget opp i dagen og tjernet som ligger der.

Det ble en kort stopp på Volmerød der Sigrid Svendberg, som hadde fortalt sin skolehistorie på Bokerød, hadde vokst opp. Vi var innom Kivedal og fikk høre om Ivar Kivedal som hadde tatt initiativet til dampbåten «Pøven», som takket være ildsjeler i Kornsjøområdet, går på Kornsjøen om somrene. Orienteringsløpet «Grenskuriren» og Karl XII-spillet på Berby ble også nevnt som noen av Ivar Kivedals «oppfinnelser».

Siste stopp ble da vi kom tilbake til kvisten ved Gøteklev. Nå ble den fjernet, og vi avsluttet fellesopplegget her. Takk til Svein Syversen som ga oss mye interessant informasjon ved å dele sin historiekunnskap med oss og til Sigrid Svendberg og Leif Bokerød som bidro med sine historier. Takk til alle dere fra Bokerød som kom med fortellinger om livet i området som dere hadde hørt fra tidligere generasjoner og som dere delte med oss. Takk også til alle som kom og gikk disse skoleveiene sammen med oss fra TFL denne varme maidagen!

Hilsen Ove og Ingrid

Sigrid Svendberg i samtale med Svein Syversen om hennes tid som elev på Bokerød skole og om skoleveien fra Volmerød

Her er de fleste turdeltakerne samlet på ei bronsealderrøys på vei mot rasteplassen ved Kutjern

Leif Bokerød forklarer hvordan han har arbeidet med å synliggjøre noen av skoleveiene til Bokerød skole


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.