Greit årsmøte, men en liten Time out måtte til for å redde budsjettet

Postet av Tistedalen FL den 28. Feb 2018


TFLs nye styre. Bak fra venstre: Arild Signebøen (Ski), Ann-Kristin Dahl Fosby (Tur), Wenche Hauge (Hytta), Eileen Lindh Hansen (Barnas Turlag), Ole Lagerholt (Budalsvika), Kai Nilsen (Vedl.hold), Arild Svendsen (TFL-posten), Tom Olaussen (Løype) og Hege Kjelvik (Kunstsnø)  Foran fra venstre: Solveig Trollnes (Nestleder/økonomi), Trond Sydskogen (Leder), Svein Minge (Sekr.) og Mayna Nossen (Orientering)

TFLs leder Trond Sydskogen kunne ønske rundt 40 medlemmer velkommen da laget avholdt sitt årsmøte på Ertehytta tirsdag kveld. Svein Løwengreen ble valgt til dirigent og Eileen Lindh Hansen til referent. Årsberetningen til hovedlaget ble lest opp av sekretær Svein Minge, mens gruppe beretningene ble presentert av lederne i de forskjellige gruppene.   Alle beretningene var fyldige og velskrevne, og veldig informative. De vitnet om stor aktivitet i laget på alle fronter og ble godkjente av forsamlingen uten protester.   Det bør også nevnes at det er opprettet en gruppe for Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede. Denne er underlagt Turgruppa og har vært aktive gjennom hele 2017.

Regnskapet ble godkjent, men naturlig nok ble det noen spørsmål fra salen. Dagens regnskap i en forening som vår inneholder mange tall og det er ikke like enkelt for alle å forstå de forskjellige postene. Det de fleste av oss forsto var at det viste et driftoverskudd på kr. 301 303,- at styret har valgt å beholde en gjeld etter byggingen av skianlegget på ca. kr. 500 000,-, men til gjengjeld finnes det rundt en million kroner på lagets konto. Så økonomien er god!

Under innkomne forslag hadde styret kommet med forslag om å arrangere en TFL dag i skianlegget første søndag etter påske. Håpet var at dette kunne bli en tradisjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Neste punkt på agendaen var fastsettelse kontingent, og her hadde styret kommet med forslag om en liten økning. På forespørsel fra salen om grunnen til at styret ville ha kontingentøkning informerte lederen litt om det. Det er mange år siden siste økning og kontingenten i TFL er ganske lav i forhold til en del andre lag, og økningen som ble foreslått var relativt beskjeden.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for voksen medlem økes fra kr. 300,- til kr. 350,- ungdom, pensjonister og familiemedlemmer økes fra kr. 200,- til kr. 250,- mens barn under tolv år får en økning fra kr. 115,- til kr. 125,-. Det kan legges til at de som er aktive og ønsker å bruke garderober og treningsrom på Ertehytta og/eller skianlegget må ut med kr. 500,- i året.

Budsjettforslaget som ble lagt fram hadde et underskudd på kr. 344 000,- og det ville ikke årsmøtet gå med på. En del ønsker fra gruppene var lagt inn i budsjettet som gjorde det så negativt, og møtet tok en liten Time out hvor styret og regnskapsfører reduserte utgiftsiden med kr. 435 000. Da ble det snudd til kr. 91 000,- pluss. Det kunne årsmøte godkjenne og ga samtidig styret fullmakt til å skaffe fram midler i løpet av året som kunne brukes på det som i utgangspunktet var lagt i budsjettet og gjorde det negativt.

Valget av 55 tillitsvalgte, pluss to revisorer og tre valgkomite medlemmer gikk glatt, og den gjenvalgte lederen Trond Sydskogen kunne igjen overta klubba og takke for tiliten.

Det hele pleier og avsluttes med bevertning og eventuelle utmerkelser, men denne gangen ble bevertningen lagt inn i Time out`en tidligere på kvelden. Utmerkelser kan det leses om i eget stykke. Et forholdsvis rolig, men langt årsmøte var over.  

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.