TFLs årsmøte fortalte om stor aktivitet

Postet av Tistedalen FL den 15. Feb 2017

Da TFL hadde innkalt til årsmøte onsdag kveld på Ertehytta, kunne leder Terje Jensen ønske velkommen til rundt 40 medlemmer, som det ofte pleier å være på årsmøtene.

Jan Gunnar Lilledal ble valgt til dirigent og Eileen Lindh Hansen til referent.

Både hovedlagets og gruppenes årsberetninger som ble lest opp, viste at det hadde vært stor aktivitet i laget gjennom 2016, på alle fronter.

Økonomien er god og det ble informert om at til tross for store utgifter til byggingen i skianlegget og innkjøp av ny løypemaskin, ville laget være gjeldfritt i løpet av 2017, når spillemidler og momsrefusjon på bygget blir utbetalt.

Pengegaver den siste tiden blant annet kr. 200 000,- både fra Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen i Sparebank 1 Halden, kr. 300 000,- fra Norges Skiforbund og ikke minst en overraskende pengegave fra Ålhytta i Hallingdal på kr. 50 000,- bidrar sterkt til at det er mulig å komme på plussiden allerede nå.

Valgkomiteen hadde jobbet iherdig i flere måneder for å fylle opp de 58 plassene i TFLs tillitsmannsapparat. 53 av disse var klare før årsmøtet, fire til ble klare under årsmøtet, men lederjobben i hovedstyret var det ikke mulig å få til.

Terje Jensen som har vært lagets leder i åtte år, ønsker nå avløsning.

Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til å finne en ny leder før 1. april og Terje sa seg villig til å fortsette fram til da.

Det hele ble avsluttet med utdeling av blomster, og bevertning besørget av hyttegruppa.

En hyggelig avslutning på en hektisk kveld.

TFLs nye styre:

Leder:

Nestleder/økonomiansvarlig: Martin Vik

Sekretær: Svein Minge

Kunstsnø/Skianlegget: Hege Kjelvik

Vedlikehold: Kai Nilsen

Hyttegruppa: Wenche Hauge

Løypegruppa: Tom Olaussen

Skigruppa: Arild Signebøen

O-gruppa: Mayna Nossen

Turgruppa: Ann-Kristin Dahl Fosby

Barnas Turlag: Eileen Lindh Hansen

Budalsvika: Ole Lagerholt

TFL-posten: Arild Svendsen

Eileen Lindh Hansen og Jan Gunnar Lilledal ble valgt til referent og dirigent

De frammøtte på årsmøtet ble presentert fyldige årsberetninger


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.