TFLs årsmøte

Postet av Tistedalen FL den 17. Feb 2016

Morten Andreassen tildelt lagets gullmerke


Årsmøtet til Tistedalen Friluftslag ble avviklet på Ertehytta tirsdag kveld. Leder Terje Jensen åpnet møtet ved å ønske et førtitalls medlemmer velkommen. Svein Løwengreen ble valgt til dirigent og Gro Olsen til referent. Fyldige årsberetninger fra alle gruppene ble lagt fram uten de store bemerkningene. Regnskap og budsjett ble også godkjent, men litt informasjon om de forskjellige postene var godt å få med seg. Utbyggingen i skianlegget og aktiviteten i skigruppa var nok det som tiltrakk seg størst oppmerksomhet.

Ny lov for TFL som samsvarer med NIFs lov ble godkjent og valgene gikk unna i rekordfart. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb da alle 56 verv fra hovedstyret til undergrupper ble fylt opp.

I hovedstyret som består av 13 personer: leder, nestleder/økonomiansvarlig, sekretær og lederne i de 10 gruppene, var det bare en som ønsket avløsning.

Årsberetning, årsrapporter, regnskap og budsjett

Morten Andreassen ble tildelt TFLs gullmerke for sin store innsats omkring kunstsnøanlegget, helt fra starten høsten 2002. Ingen har skrudd mer på gamle løypemaskiner enn han, og det er Morten som er konstruktøren bak den nye asfalterte løypetraseen i anlegget. En løype som har fått mye skryt fra alle hold, blant annet fra verdens beste ski sprinter, Federico Pellegrino.

I tillegg til alle timene han har brukt i anlegget og på nedslitte løypemaskiner, har han lagt ned et godt stykke treningsarbeide som har gjort han til en av våre beste skiløpere, med gode prestasjoner i renn som Vasaloppet, Marcialonga og Birkebeineren. Gullmerket er vel fortjent.

Arnt-Edvin Andersen fra HSK stiftelsen var til stede og markerte stiftelsens støtte til TFLs skiaktiviteter på flere områder. Økonomisk bidrag til treningssamling i Torsby, deltakelse i Hovedlandsrennet og ikke minst støtte til Petter Stokkeland og Marius Svendsby som går på Toppidrettsgymnaset på Lillehammer. Marius og Petter var selv på plass og mottok beviset på støtten, mens skigruppas Trond Andersen ble tildelt beviset for støtten til Torsby samlingen og hovedtrener Hans Lie mottok sjekken beregnet på Hovedlandsrennet.

Trond og Hans fikk for øvrig blomster og gavekort av klubben som takk for jobben med skiaktiviteten i laget. Flere andre ble også tildelt blomster for sin innsats i året som gikk.

Det hele ble som vanlig avsluttet med bevertning, besørget av Wenche, Kirsten og Helga fra Hyttegruppa. En hyggelig årsmøtekveld på Ertehytta.

Hovedstyret fikk denne sammensetning: Leder Terje Jensen, nestleder/økonomi Magne Redi, sekretær Kathrine Granli, orientering Mayna Nossen, ski/trim Trond Andersen, hyttegruppa Wenche Hauge, turgruppa Ann Kristin Dahl Fosby, Barnas turlag Eileen Lind Hansen, skianlegget Hege Kjelvik, løypegruppa Joar Wang, Budalsvika Ole Lagerholt, vedlikehold Kai Nilsen og TFL-posten Arild Svendsen.

Marius, Petter, Hans, Arnt-Edvin og Trond

Foto: Asbjørn Pedersen

Morten mottar velfortjent Gullmerke for sin innsats i klubben. Utdeler Jan-Gunnar og Terje sørger for blomster

Foto: Asbjørn Pedersen

Gjenvalgt leder Terje Jensen

Foto: Asbjørn Pedersen

Wenche, Helga og Kirsten sørget for bevertningen

Foto: Terje Jensen

Gro går ut av styret og ble takket for sin innsats som sekretær

Foto: Asbjørn PedersenÅrsmøte avholdt 10. februar 2015

Postet av Tistedalen FL den 11. Feb 2015


Årsmøte med ski og kunstsnø i fokusÅrsmøtet på Ertehytta tirsdag kveld var av det rolige slaget. Ragnar Nyseth og Viggo Løvaas ble tildelt lagets gullmerke for lang og tro tjeneste. Representanter for "Halden Skiklubbs stiftelse for fremme av friluftsliv, orientering og skisport blant Haldens ungdom" var til stede og overrakte laget og kunstsnøanlegget en sjekk på hele kr. 750 000,-. En fantastisk gave! 
Ellers var det våre lovende skiløpere og kunstsnøanlegget som det ble fokusert mest på. Det planlegges et servicebygg i anlegget, styret fikk årsmøtets velsignelse på å fortsette videre med den jobben. Valgene gikk greit og Terje Jensen fortsetter som leder. Det hele ble avsluttet med litt gave/blomsterutdeling og kaffe, rundstykker og bløtkake. Det var rundt 45 personer tilstede. Her er årsberetningene fra alle gruppene, som vitner om et aktivt år:


Økonomi:
Representanter fra HSK stiftelsen, Anne Haugen, Christian og Nora Anker-Rasch, overleverte sjekken på kr. 750 000,- til TFLs Olav Stokkeland.


Fortjente gullmerkevinnere Viggo Løvaas (t.v) og Ragnar Nyseth.
TFLs nye styre, bak f.v: Mayna Nossen (O-gruppa), Joar Wang (Løypegruppa), Ole Lagerholt (Budalsvikgruppa), Kai Nilsen (Vedlikeholdsgruppa), Wenche Hauge (Hyttegruppa), Trond Andersen (Ski- og Trimgruppa), Eileen Lind Hansen (Barnas Turlag), Arild Svendsen (TFL-posten) og Hege Kjelvik (Kunstsnøgruppa). Foran f.v: Gro Olsen (Sekretær), Terje Jensen (Leder) og Magne Redi (Nestleder/Øk.ansvarlig). Ann-Kristin Dahl Fosby (Turgruppa) var ikke til stede.