Vedlikeholdsgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Vedlikeholdsgruppa finner du her: Tillitsvalgte


Oppgaver/ansvar:


Gruppa har ansvaret for orden og vedlikehold av bygninger, utstyr og uteområde tilknyttet Ertehytta.

Større reparasjoner legges frem for styret.

Gruppa har ansvaret for rydding av snø på veien til og området ved hytta, og står for lagets del av vedlikehold på veien, herunder bestemmelse om luting.

Gruppa skal kalle inn til og lede dugnader når det er nødvendig.

Gruppa har ansvaret for fjerning av søppel, tømming av toalettene.

Gruppa skal ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at vannet fryser i vannledningsnettet.

Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.
Dokumenter:
Årsberetning_2014_Vedlikeholdsgruppa