Turgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Turgruppa finner du her: Tillitsvalgte


Oppgaver/ansvar:


Turgruppa skal arrangere turer, samt være ansvarlig for Ertemarka Rundt.

Turgruppa er lagets bindeledd med Den Norske Turistforening og skal påse at samarbeidsavtalen holdes.

Turgruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.
Dokumenter:
Årsberetning_2014_Turgruppa