Ski- og Trim-gruppa

Navn og kontaktinformasjon for Ski- og Trim-gruppa finner du her: Tillitsvalgte

Se også vår Facebook-side.

E-post til skigruppa kan sendes til: skitrim@tfl.no.Oppgaver/ansvar:


Gruppa har ansvaret for arrangement av kretsrenn, turrenn og barneskirenn. De har også ansvaret for øvrige trimarrangement.


Gruppa har asnvaret for rekruttering og trening av lagets skiløpere.


Hvert år skal det arrangeres klubbmesterskap for ski/trim.


Gruppa bestemmer selv regler for tilbakebetaling av startkontingent.


Gruppa kan bruke snøscooterne og løypemaskin til preparering av skiløyper.


Innen gruppa skal det til enhver tid finnes oppdaterte retningslinjer for arrangement av ski- og trim-gruppa.


Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.
Dokumenter:
    Nyttige linker: