O-gruppa


Navn og kontaktinformasjon for O-gruppa finner du her: Tillitsvalgte
Oppgaver/ansvar:Gruppa har ansvaret for alt som har med orientering, så som rekruttering, trening, o-løp, tur- og skiorientering og eventuelt samarbeide med andre orienteringsklubber.Det skal arrangeres klubbmesterskap hvert år for både vanlig orientering og nattorientering.Gruppa har ansvaret for lagets o-kart inkl. løypekart over Ertemarka, og utarbeidelse av disse etter vedtaki styret, samt oppbevaring og salg av disse.Gruppa avgjør selv regler for tilbakebetaling av startkontingent.Gruppa har ansvaret for alt idrettsutstyr som postflagg, startnummer, start- og målseil, EKT-utstyr, kart, o-drakter, klokker og lignende.Gruppa har ansvaret for drift av badstueanleggene, trimrommet, vaktlister, fyring, renhold, orden, og låsing, samt torsdagsvakter på hytta.Gruppa er ansvarlig for at alt utstyr til enhver tid er i stand og befinner seg på plass, og at materialrommet holdes rent og i orden.Innen gruppa skal det til enhver tid finnes oppdaterte retningslinjer for arrangement av o-løp.Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.