Løypegruppa


Navn og kontaktinformasjon for Løypegruppa finner du her: Tillitsvalgte


Oppgaver/ansvar:


Gruppa har ansvaret for merking, rydding, skilting, oppsetting av kart i turløypene, samt opprettelse av nye turløyper.

Gruppas arbeidsområde er Ertemarka, Ankerfjella og mellomliggende terreng.

Gruppa har ansvaret for lysløypa, barmarkspreparering og vedlikehold av det tekniske utstyret.

Gruppa har ansvaret for drift og vedlikehold av snøscooterne og løypemaskin, samt oppkjøring av løyper og oppsett av vaktlister.

Gruppa avgjør hvor og når det skal kjøres utenom de løyper som eventuelt er angitt på vaktliste.

Det skal fortrinnsvis prepareres i lysløypa. Øvrige løypenett kjøres opp etter behov/forhold.

Gruppa har anledning til innkjøp av nødvendige reserverdeler til snøscooterne, løypemaskin og traktor. Ved større innkjøp eller bestilling av reparasjoner skal styrets leder kontaktes.

Gruppa har ansvar for orden og renhold i garasjer for snøscootere, løypemaskin og traktor.

Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.Dokumenter:
Årsberetning_2014_Løypegruppa