Kunstsnøgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Kunstsnøgruppa finner du her: TillitsvalgteOppgaver/ansvar:

Gruppa har ansvaret for Tistedalen Skianlegg med tilliggende materiell/bygningsmasse.

Gruppa innkaller samarbeidsklubbene før sesongstart for oppsett av terminlister, samt fastsettelse av driftsstøtte.

Gruppa har ansvaret for kontakten med anleggets sponsorer, samt arbeide for nye bidragsytere til Tistedalen Skianlegg.

Gruppa har ansvaret for karusellrenn.

Leder av gruppa har fullmakt til innkjøp av nødvendig utstyr. Ved større investeringer skal styrets leder kontaktes.

Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.
Det utnevnes i tillegg en arbeidsgruppe bestående av anslagsvis ti navngitte personer. Leder av arbeidsgruppa er medlem i gruppas styre. Arbeidsoppgaver er som følger:

  1. Ansvar for produksjon og utlegging av snø, samt sporlegging av løyper.
  2. Sørge for klargjøring av løypetraseer før sesongstart og rydding etter sesongslutt.
  3. Vedlikehold av bygningsmasse og materiell.
  4. Utarbeide brukermanualer for anlegget som utplasseres tilgjengelig.


Dokumenter:
Årsberetning_2014_Kunstsnøgruppa