Hyttegruppa


Navn og kontaktinformasjon for Hyttegruppa finner du her: TillitsvalgteOppgaver/ansvar:

Hyttegruppa har ansvaret for drift av Ertehytta, herunder innkjøp, salg, oppsett av hyttevaktlister og utleie.

Hyttegruppa kan stå for salg ved andre gruppers arrangement på Ertehytta og andre steder dersom vedkommende gruppe ikke ønsker å gjøre dette selv.

Hyttegruppa skal holde Ertehytta åpen søndager fra september til april. Ved skiføre utvides åpningstilbudet.

Hyttegruppa fastsetter selv priser på varer og utleie. Styret informeres ved endringer.

Hyttegruppa har ansvar for årlig nissearrangement.

Hyttegruppa har ansvaret for orden og renhold av hytta og toalettene samt vedlikehold av det tekniske utstyret på kjøkkenet.

Hyttegruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.Dokumenter:
Årsberetning_2014_Hyttegruppa