Barnas Turlag


Navn og kontaktinformasjon for Barnas Turlag finner du her: Tillitsvalgte

Mer informasjon kan du finne i TFL-Posten eller ved å følge oss på Facebook.Barnas Turlag - BT - er et tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år. Som medlem av Barnas Turlag i TFL vil både barn, foreldre og besteforeldre kunne delta på tilrettelagte friluftsaktiviteter.Barnas Turlag er en lokal satsing fra Tistedalen Friluftslag, og en del av Den Norske Turistforenings satsing på barn. Barnas Turlags grunntanke er å gi naturopplevelser og enkelt friluftsliv vektlagt gjennom lek og aktiviteter, noe som kan gi barna positive og varige holdninger til naturen.Viktig: På våre turer er veilederne tilretteleggere, mens de voksne som deltar har ansvaret for sikkerheten til barna de har med seg.

Oppgaver/ansvar:Barnas Turlag er ansvarlig for tilrettelegging av arrangementer for barn opp til 12 år basert på Den Norske Turistforenings konsept.Barnas Turlag er lagets bindeledd med Barnas Turlag i Den Norske Turistforening og skal påse at samarbeidsavtalen holdes.Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.