Kontaktinfo Budalsvika


Navn og kontaktinforamsjon for Budalsvikgruppa finner du her: Tillitsvalgte


Budalsvika finner du også på Budalsvika


Budalsvikgruppa

Navn og kontaktinformasjon for Budalsvikgruppa finner du her: Tillitsvalgte


Oppgaver/ansvar:

Gruppa står asvarlig for drift av Budalsvika, vedlikehold, utleie, nøkler, rengjøring, vedforsyning, gass, solcelleanlegg, båt og fjerning av søppel.

Gruppa fastsetter selv priser for utleie. Ved endringer informeres styret. Gruppa oppretter ordensregler i samsvar med DNT-regel for for leietakere.

Gruppa kan bruke snøscooterne til nødvendig transport til Budalsvika etter avtale med løypegruppa (og grunneiere).

Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.


Dokumenter:
Årsberetning_2014_Budalsvika