O-gruppa


Navn og kontaktinformasjon for O-gruppa finner du her: Tillitsvalgte


Styret

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG

Oppgaver/ansvar:

 

12         ORIENTERING / TURORIENTERINGSGRUPPA

 

12.1    Gruppas leder sitter i hovedstyret, og skal møte med vanlig stemmerett.

   

  12.2     Oppdatering 2022: Dersom nye, yngre personer ønsker å drive aktivt med

              orientering, vises til forrige instruks fra 2005.

   

  12.3      Gruppa: 2 valgte personer har ansvar for turorientering i samarbeid med byens

               orienteringsklubber.

   

  12.4      Gruppa er bindeleddet mot Østfold o-krets, Eventor påmeldingsportal, aktive løpere

               og lagets o-kart som nå driftes av Halden Skiklubb som har revidert kartet

               Skianlegget, Skrefjell-Aspedammen (2016). Ertemarka nord ny revideres i 2022.

               TFL har full tilgang til utskrift og bruk av kart.

   

  12.5      Gruppa har ansvaret for (gammelt) idrettsutstyr, postflagg, EKT-poster, o.l. utstyr i

               materialrommet og indre kontor.

   

  12.6      Gruppa har ansvaret for drift av badstuanlegg, trimrom, orden og torsdagsvaktliste

                på Ertehytta. Renhold utføres av eksternt renholdsfirma.

   

  12.7       I tillegg kommer hele avsnitt 2.

   

  12.8       Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.