Hyttegruppa


Navn og kontaktinformasjon for Hyttegruppa finner du her: Tillitsvalgte     Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 

Oppgaver/ansvar:

5    Hyttegruppa:


5.1    Hyttegruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.


5.2    Hyttegruppa har ansvaret for drift av Ertehytta, herunder innkjøp, salg, oppsett av hyttevaktlister og utleie. 


5.3    Hyttegruppa kan stå for salg ved andre gruppers arrangement på Ertehytta og andre steder dersom vedkommende gruppe ikke ønsker dette selv.


5.4    Hyttegruppa skal holde Ertehytta åpent søndager fra september til april. Ved skiføre utvides åpningstilbudet.

5.5    Hyttegruppa fastsetter selv priser på varer og utleie. Styret informeres ved endringer.


5.6    Hyttegruppa har ansvaret for årlig nissearrangement.


5.7    Hyttegruppa har ansvaret for orden og renhold av hytta og toalettene samt vedlikehold av det tekniske utstyret på kjøkkenet.


5.8    Hyttegruppa bidrar med vedlikehold av uteområder rundt Ertehytta i samarbeid med Vedlikeholdsgruppa. 


5.9    I tillegg kommer hele avsnitt 2.


5.10    Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.