Budalsvikgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Budalsvikgruppa finner du her: Tillitsvalgte


 Styret 


Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 


Oppgaver/ansvar:


11.        BUDALSVIKA/ERTEKROKEN

 

11.1    Gruppas leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.

 

11.2     Gruppa står ansvarlig for drift av Budalsvika og Ertekroken, vedlikehold, utleie, nøkler, rengjøring, vedforsyning, gass, solcelleanlegg, båt og                    fjerning av søppel.

 

11.3     Gruppa fastsetter selv priser for utleie. Ved endringer informeres styret. 

            Gruppa oppretter ordensregler i samsvar med DNT sine regler for utleie.

 

11.4      I tillegg kommer hele avsnitt 2.

     

    11.5      Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.