Beklager at denne siden ikke er oppdatert, men ta kontakt med en av de  Tillitsvalgte, eller gå inn på gruppas Facebook-side når det gjelder trening.

Evt. endringer i det faste opplegget annonseres per SMS og via meldinger som postes på TFL's Facebook-side


Treningstider

Oppdatert: 30.01.2015


Ettersom vinteren er som den er, vil treningstider og opplegg nødvendigvis anpasses i forhold til snøforholdene i kunstsnøanlegget, og kjøreplanen vil også kunne variere litt med rennprogrammet/kretsens terminliste fra uke til uke nå i konkurransesesongen.


Evt. endringer i det faste opplegget annonseres per SMS og via meldinger som postes på TFL's Facebook-side.


F.o.m. nyttår og fram til april er treningsaktiviteten i skigruppa organisert etter følgende "mal", med inndeling i tre treningsgrupper:


 


Gruppe 1 (f. 2005 – 2007) 


Alder: Aktiviteten i denne gruppa er forsøkt anpasset barn mellom 7 og 10 år.


Målsetting:


 • Ungene skal tilegne seg grunnleggende skiferdighet
 • Lære seg grunnteknikkene i klassisk langrenn så vel som i fristil/skøyting
 • Legge grunnlaget for skiglede og følelse av mestring

Utstyr:


 • På dette nivået er det i utgangspunktet tilstrekkelig at ungene er i besittelse av ett par ski, dette være seg barne-/juniorski konstruert for klassisk skiløping eller evt. en kombivariant, som sammenliknet med rene klassiskski er bedre egnet for skøyting
 • Av praktiske hensyn er det imidlertid mange som selv på dette nivået finner det hensiktsmessig å anskaffe separate skipar for klassisk og skøyting, da dette reduserer tiden og arbeidet som går med til smøring/preparering av ski ganske betraktelig

Treningstider:


 • Nå i skisesongen har gruppe 1 trening i kunstsnøanlegget på mandager kl. 18:00, forutsatt av at forholdene i anlegget ligger til rette for dette
 • Det gis tidvis anledning til at de mest øvede ungene på 1'er-partiet kan "hospitere" hos 2'er-partiet på disse mandagstreningene og at de således følger et mer krevende program

Trenere/ansvarlige for opplegget i treningsgruppe 1 er:


Gruppe 2 (f. 2002 – 2004)


Alder: Aktiviteten i denne gruppa er forsøkt anpasset barn mellom 11 og 13 år.Målsetting:


 • Ungene skal tilegne seg tekniske, fysiske og til dels også taktiske ferdigheter de eventuelt vil kunne nyttiggjøre seg etter hvert som konkurranseaspektet begynner å gjøre seg mer gjeldende og ungene eventuelt begynner å delta i lokale og regionale skirenn
 • Mer eller mindre spesifikke skitekniske øvelser og et relativt omfattende styrke- og barmarkstreningsprogram
 • Kunnskap om grunnprinsippene for trening innenfor utholdenhetsidrett generelt og langrenn spesielt
 • Skismøring og vedlikehold av utstyr

Utstyr:


 • Det er i utgangspunktet tilstrekkelig at ungene som sorterer under gruppe 2 er i besittelse av ett par universal-/kombiski, som kan benyttes for både klassisk skiløping og skøyting
 • I og med at spesifikk trening myntet på skøyteteknikk utgjør en vesentlig del av aktiviteten på dette nivået, er det sterkt å anbefale at man etter hvert anskaffer et eget skipar konstruert spesielt for skøyting/fristil
 • På dette nivået begynner vi også å lære barna om skismøring og vedlikehold av utstyret, slik at de etter hvert ideelt sett også selv er i stand til å preparere/vedlikeholde sitt eget utstyr


Treningstider i skisesongen:


 • Mandager kl. 18:00: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget. På mandager kjøres opplegget i kunstsnøanlegget som oftest parallelt for samtlige treningsgrupper, og vi åpner tidvis for at de mest erfarne/øvede ungene på 2'er-partiet kan "hospitere" hos 3'er-partiet på disse mandagstreningene, og at de således får anledning til bryne seg på et høyere og mer krevende nivå.
 • Tirsdager kl. 18:00: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget.
  Mens opplegget på mandagstreningene gjerne er en kombinasjon av teknikkøvelser, distanseøkt og mer skileikbetonet aktivitet, er tirsdagstreningene for 2'er-partiets del som regel viet intensitetstrening og til dels intervaller.
 • Torsdager kl. 18:00: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget + styrkeøkt i treningsrommet ved Ertehytta. For 2'er-partiet bruker vi gjerne skiøkta i kunstsnøanlegget på torsdager til å terpe på tekniske og/eller taktiske detaljer, og opplegget vil ofte være preget av spesifikke forberedelser til renn påfølgende helg. I tillegg til selve skiøkta, som gjerne er litt kortere enn vanlig på torsdager, gjennomfører vi som regel avslutningsvis en styrketreningsøkt i treningsrommet oppe ved Ertehytta.


Trenere/ansvarlige for opplegget i treningsgruppe 2 er:

Gruppe 3 (f. < 2001) 


Alder: Aktiviteten på 3'er partiet er i all hovedsak myntet på utøvere fra 13 år og oppover som driver langrenn som konkurranseidrett.


Opplegget kombineres til dels med Østfold skikrets' satsingsopplegg. På dette nivået vil kjøreplanen variere mer fra uke til uke, avhengig av snøforhold og/eller hvilke renn/konkurranser det er som til enhver tid er nært forestående, enn hva tilfellet er for treningspartiene for de yngre utøverne.


Treningstider:

I den grad det foreligger noe fast opplegg for treningsgruppe 3, kan dette skisseres omtrent som følger:


 • Mandager kl. 18:00: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget + styrketreningsøkt i treningsrommet ved Ertehytta
 • Tirsdager kl. 18:00: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget
 • Onsdager kl. 17:45: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget
 • Fredager kl. 18:00: Skitreningsøkt i kunstsnøanlegget


Trenere/ansvarlige for opplegget i treningsgruppe 3 er:

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med trenerne eller en av oss i Ski- og Trim-gruppa (se Tillitsvalgte).Levert av IdrettenOnline