Ertetrimmen 2019 begynner 25. april

START i skianlegget kl. 18.00. Til dere som kommer syklende: Ankommellom kl.17.45 og 18.30 for registrering.

STARTNUMMER utdeles ved første gangs start. Dette startnummeret skal brukes gjennom hele sesongen. HUSK å få registrert ditt nummer HVER gang du stiller opp! Dette øker sjansene dine ved premietrekningen på sesongavslutningen og du er automatisk med i DAGENS trekning!

LØYPER fra 0,8 km – 1,8 km - 3,5 km – 4,7 km – eller X-lang rundt lysløypa 7,2 km. Alle løypene starter i skianlegget ved startseil mens mål er samme sted ved målseil i motsatt retning. Ingen av løypene er merket i sin helhet, men det er skilt med løypehenvisning i alle kryss på alle løyper bortsett fra lysløypa rundt Erte. NYTT er fargekoding på skilt med pil, GUL er 800 m, orange er 1,8 km, grønn er 3,5 km og rosa er 4,7 km. Denne løypa følger blåløypa på nordsiden av Lille Erte og Ertevannsstien  langs vannet gjennom skogen og ut til veien. Her følges veien til venstre noen meter, før det bryter av mot høyre på stien ned til lysløypa mot Jettegryta. Så til høyre inn i lysløypa og følger så denne helt til skianlegget- inn slusa – rett fram mot mål. Denne målgangen er felles for alle 5 løypene. I løyper med klopper, kan disse være glatte ved nedbør-så pass på.

Se løypekartet!

PREMIERING blir det selvfølgelig også. Det trekkes ut et gavekort blant de startende HVER gang ca. kl. 18,30! I tillegg får alle t-trøye etter Fem starter.

På sommeravslutningen 20. juni blir det trukket ut et par ekstra premier.

Oppstart etter sommerferien: 15. august.

STOR PREMIEUTDELING på avslutningsdagen 26. september 2019. Premiene trekkes ut på startnummer. For hver gang du deltar, øker mulighetene for å vinne.

Startkontingent:

NB! Barn kr. 50,- og voksne (over 18 år) kr. 100,- for hele sesongen. 


KIOSKEN i skianlegget: Servering torsdager fra kl. 18:00 til 19:30


Klart for sesong nummer 36 i Ertetrimmen:

Historikk gjennom de 35 første årene:

I 1984 startet vi opp det som i dag er Ertetrimmen. Den gang het det K - joggen, noe som var navnet i 9 sesonger. 

I 1983 var det en forløper med navnet "Torsdagstrimmen", med start ogmål ved parkeringsplassen nedenfor Vannbehandlingsanlegget.

Fra den offisielle starten i 1984 har plassen vært Ertehytta, men fra i år er arrangementet flyttet til Tistedalen Skianlegg!

Når vi 25. april 2019 starter opp med sesong nr. 36, er det på plass med en liten oppsummering.

Det hele startet 26. april 1984, under navnet K - joggen, og med 81 deltakere på startstreken. 

K - jogg epoken ble avsluttet på Ertehytta 23. september 1992 etter 134 arrangementer, og med 108 deltakere den siste dagen.

14. april 1993 var vi i gang med en ny sesong, men nå under navnet Ertetrimmen. Samarbeidspartner Kreditkassen var nå byttet ut med

Halden Sparebank som fortsatt er en meget viktig støttespiller i arrangementet, selv om navnet nå er Sparebank 1 Østfold/Akershus.

213 var med den første gangen navnet var Ertetrimmen.

537 ganger har "Trimmen" til nå vært avviklet, og med 42650 starter gir det "snitt" på 79 stk. pr. gang. 3387 forskjellige personer har deltatt gjennom årene, og det betyr at over 10 % av Haldens befolkning har vært med. 

Flest var det 4. mai 1994, da 215 var på startstreken.  Færrest antall startende opplevde vi 5. september 1985, da kun 14 stk. var med.

Den dagen var det øsende regn og nærmest full storm.                                    

  4  ganger har det deltatt over 200

 17 ganger  har det vært fra 150 til 199               

108 ganger mellom 100 og 149

316 ganger mellom 50 og 99, mens det

  92 ganger har vært under 50.

Noen av våre deltakere har vært særdeles trofaste og vi nevner spesielt

Tove Bergstrøm med 496 starter og Sissel Håkonsen med 454.  Frank Hansen, som for øvrig holder orden på navn og tall i Ertetrimmen, har en god tredjeplass med 414 ganger.

Levert av IdrettenOnline