Klart for sesong nummer 34 i Ertetrimmen

I 1984 startet vi opp det som i dag er Ertetrimmen. Den gang het det K - joggen, noe som var navnet i 9 sesonger.

I 1983 var det en forløper med navnet "Torsdagstrimmen", med start og mål ved parkeringsplassen nedenfor Vannbehandlingsanlegget.

Fra den offisielle starten i 1984 har plassen vært Ertehytta.

Når vi 20. april 2017 starter opp med sesong nr. 34, er det på plass med en liten oppsummering.


Det hele startet 26. april 1984, under navnet K - joggen, og med 81 deltakere på startstreken.

K - jogg epoken ble avsluttet på Ertehytta 23. september 1992 etter 134 arrangementer, og med 108 deltakere den siste dagen.

14. april 1993 var vi i gang med en ny sesong, men nå under navnet Ertetrimmen.

Samarbeidspartner Kreditkassen var nå byttet ut med Halden Sparebank som fortsatt er en meget viktig støttespiller i arrangementet, selv om navnet nå er Sparebank 1 Østfold/Akershus.

213 var med den første gangen navnet var Ertetrimmen.

508 ganger har "Trimmen" til nå vært avviklet, og med 41030 starter gir det "snitt" på 81 stk. pr. gang.3334 forskjellige personer har deltatt gjennom årene, og det betyr at 0ver 10 % av Haldens befolkning har vært med.

Flest var det 4. mai 1994, da 215 var på startstreken. Færrest antall startende opplevde vi 5. september 1985, da kun 14 stk. var med.

Den dagen var det øsende regn og nærmest full storm.

4 ganger har det deltatt over 200

17 ganger har det vært fra 150 til 199

108 ganger mellom 100 og 149

300 ganger mellom 50 og 99, mens det 79 ganger har vært under 50.

Noen av våre deltakere har vært særdeles trofaste.

Vi nevner spesielt Tove Bergstrøm med 468 starter og Sissel Håkonsen med 429.

Frank Hansen, som for øvrig holder orden på navn og tall i Ertetrimmen, har en god tredjeplass med 390 ganger.

Deltaker antallet har vært jevnt godt de siste årene, og vi håper også på bra oppslutning i 2017, som er sesong nummer 34.

Levert av IdrettenOnline