Gå til filoversikten


TFL-Posten

Navn og kontaktinformasjon for TFL-Posten finner du her: Tillitsvalgte
TFL-Posten er Tistedalen Friluftslags medlemsblad.Redaksjonsgruppa har ansvaret for at TFL-Posten utgis minst fire ganger i året. Herunder salg av annonser.Før TFL-Posten trykkes skal redaktøren informere styrets leder om stoff som kan være kontroversielt. Redaktøren er ansvarlig for det som står på trykk overfor laget. Styrets leder er ansvarlig utad.Redaksjonens leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.Distribusjonen foretas av frivillige rodemannskaper; ønsker du å hjelpe til med det dette så ta kontakt med leder eller andre i gruppa.Alle medlemmer i TFL oppfordres til å bidra med saker til TFL-Posten. Tekst bør legges inn i en redigerbar fil, f.eks Word. Send gjerne også bilder, husk da å oppgi bildetekst og hvem som vises på bildene (NB! Personer på bilder skal ha godkjent at bildene brukes.)
Saker som man ønsker å ha med i TFL-Posten sendes tflposten@tfl.no.

Her kan du lese TFL-Posten på nett:

TFL-posten nr. 2 2019.pdf

TFL-posten nr. 1 2019.pdf


TFL-posten nr 4 2018.pdf

TFL-posten nr 3 2018.pdf

TFL-Posten - nr.2 - 2018.pdf

TFL-Posten - nr.1 - 2018.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2017.pdf

TFL-Posten - nr.3 - 2017.pdf


TFL-Posten - nr.2 - 2017.pdf

TFL-Posten - nr.1 - 2017.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2016.pdf

TFL-Posten - nr.3 - 2016.pdf

TFL-Posten - nr.2 - 2016.pdf

TFL-Posten - nr.1 - 2016.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2015

TFL-Posten - nr.3 - 2015

TFL-Posten - nr.2 - 2015
TFL-Posten - nr.1 - 2015

TFL-Posten - nr.4 - 2014
TFL-Posten - nr.3 - 2014
TFL-Posten - nr.2 - 2014
TFL-Posten - nr.1 - 2014TFL-Posten - nr.4 - 2013
TFL-Posten - nr.3 - 2013
TFL-Posten - nr.2 - 2013
TFL-Posten - nr.1 - 2013TFL-Posten - nr.4 - 2012
TFL-Posten - nr.3 - 2012
TFL-Posten - nr.2 - 2012
TFL-Posten - nr.1 - 2012

TFL-Posten - nr.4 - 2011
TFL-Posten - nr.3 - 2011
TFL-Posten - nr.2 - 2011
TFL-Posten - nr.1 - 2011


TFL-Posten - nr.4 - 2010
TFL-Posten - nr.3 - 2010
TFL-Posten - nr.2 - 2010

TFL-Posten - nr.1 - 2010


TFL-posten nr. 4 2009 Side 16.pdf

TFL-posten nr. 4 2009 Side 16 mangler.pdf

TFL-posten nr. 3 2009.pdf

TFL-Posten - nr.2 - 2009

TFL-Posten - nr.1 - 2009


TFL-posten nr. 4 2008.pdf
TFL-posten nr. 3 2008.pdf
TFL-Posten - nr.2 - 2008
TFL-Posten - nr.1 - 2008TFL-Posten - nr.4 - 2007

TFL-Posten - nr.3 - 2007

TFL-posten nr. 2 2007.pdf
TFL-posten nr. 1 2007.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2006
TFL-Posten - nr.3 - 2006
TFL-Posten - nr.2 - 2006
TFL-Posten - nr.1 - 2006TFL-Posten - nr.4 - 2005
TFL-Posten - nr.3 - 2005
TFL-Posten - nr.2 - 2005
TFL-Posten - nr.1 - 2005TFL-Posten - nr.4 - 2004
TFL-Posten - nr.3 - 2004
TFL-Posten - nr.2 - 2004
TFL-Posten - nr.1 - 2004
TFL-Posten - nr.4 - 2003
TFL-Posten - nr.3 - 2003
TFL-Posten - nr.2 - 2003

TFL-Posten - nr.1 - 2003


TFL-posten nr. 1 2002.pdf

TFL-posten nr. 2 2002.pdf

TFL-posten nr. 3 2002.pdf

TFL-posten nr. 4 2002.pdf


TFL-posten nr. 1 2001.pdf

TFL-posten nr. 2 2001.pdf

TFL-posten nr. 3 2001.pdf

TFL-posten nr. 4 2001.pdf


TFL-posten nr. 1 2000.pdf

TFL-posten nr. 2 2000.pdf

TFL-posten nr. 3 2000.pdf

TFL-posten nr. 4 2000.pdf


TFL-posten nr. 1 1999.pdf

TFL-posten nr. 2 1999.pdf

TFL-posten nr. 3 1999.pdf

TFL-posten nr. 4 1999.pdf


TFL-posten nr. 1 1998.pdf

TFL-posten nr. 2 1998.pdf

TFL-posten nr. 3 1998.pdf

TFL-posten nr. 4 1998.pdf


Innbydelse Lang-NM 1997.pdf

TFL-posten nr. 1 1997.pdf

TFL-posten nr. 2 1997.pdf

TFL-posten nr. 3 1997.pdf

TFL-posten nr. 4 1997.pdf


TFL-posten nr. 1 1996.pdf

TFL-posten nr. 3 1996.pdf

TFL-posten nr. 4 1996.pdf

Levert av IdrettenOnline