TFL-Posten

Navn og kontaktinformasjon for TFL-Posten finner du her: Tillitsvalgte
TFL-Posten er Tistedalen Friluftslags medlemsblad.Redaksjonsgruppa har ansvaret for at TFL-Posten utgis minst fire ganger i året. Herunder salg av annonser.Før TFL-Posten trykkes skal redaktøren informere styrets leder om stoff som kan være kontroversielt. Redaktøren er ansvarlig for det som står på trykk overfor laget. Styrets leder er ansvarlig utad.Redaksjonens leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.Distribusjonen foretas av frivillige rodemannskaper; ønsker du å hjelpe til med det dette så ta kontakt med leder eller andre i gruppa.Alle medlemmer i TFL oppfordres til å bidra med saker til TFL-Posten. Tekst bør legges inn i en redigerbar fil, f.eks Word. Send gjerne også bilder, husk da å oppgi bildetekst og hvem som vises på bildene (NB! Personer på bilder skal ha godkjent at bildene brukes.)
Saker som man ønsker å ha med i TFL-Posten sendes tflposten@tfl.no.

Her kan du lese TFL-Posten på nett:

TFL-Posten - nr.2 - 2018.pdf

TFL-Posten - nr.1 - 2018.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2017.pdf

TFL-Posten - nr.3 - 2017.pdf

TFL-Posten - nr.2 - 2017.pdf

TFL-Posten - nr.1 - 2017.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2016.pdf

TFL-Posten - nr.3 - 2016.pdf

TFL-Posten - nr.2 - 2016.pdf

TFL-Posten - nr.1 - 2016.pdf


TFL-Posten - nr.4 - 2015

TFL-Posten - nr.3 - 2015

TFL-Posten - nr.2 - 2015
TFL-Posten - nr.1 - 2015

TFL-Posten - nr.4 - 2014
TFL-Posten - nr.3 - 2014
TFL-Posten - nr.2 - 2014
TFL-Posten - nr.1 - 2014TFL-Posten - nr.4 - 2013
TFL-Posten - nr.3 - 2013
TFL-Posten - nr.2 - 2013
TFL-Posten - nr.1 - 2013TFL-Posten - nr.4 - 2012
TFL-Posten - nr.3 - 2012
TFL-Posten - nr.2 - 2012
TFL-Posten - nr.1 - 2012

TFL-Posten - nr.4 - 2011
TFL-Posten - nr.3 - 2011
TFL-Posten - nr.2 - 2011
TFL-Posten - nr.1 - 2011TFL-Posten - nr.4 - 2010
TFL-Posten - nr.3 - 2010
TFL-Posten - nr.2 - 2010
TFL-Posten - nr.1 - 2010TFL-Posten - nr.2 - 2009
TFL-Posten - nr.1 - 2009TFL-Posten - nr.2 - 2008
TFL-Posten - nr.1 - 2008TFL-Posten - nr.4 - 2007
TFL-Posten - nr.3 - 2007TFL-Posten - nr.4 - 2006
TFL-Posten - nr.3 - 2006
TFL-Posten - nr.2 - 2006
TFL-Posten - nr.1 - 2006TFL-Posten - nr.4 - 2005
TFL-Posten - nr.3 - 2005
TFL-Posten - nr.2 - 2005
TFL-Posten - nr.1 - 2005TFL-Posten - nr.4 - 2004
TFL-Posten - nr.3 - 2004
TFL-Posten - nr.2 - 2004
TFL-Posten - nr.1 - 2004
TFL-Posten - nr.4 - 2003
TFL-Posten - nr.3 - 2003
TFL-Posten - nr.2 - 2003
TFL-Posten - nr.1 - 2003
Levert av IdrettenOnline