Gå til filoversikten

TFL - posten på nett: Trykk på "Gå til filoversikten" ovenfor. Pr. 24. september er det lagt ut utgaver av TFL- posten fra 1983 til i dag. (Den første avisen som kom ut høsten 1974 er lagt ut) Etter hvert kommer også resten av utgavene fra 1974, da det hele startet, og fram til 1983.    

Navn og kontaktinformasjon for TFL-Posten finner du her: Tillitsvalgte
TFL-Posten er Tistedalen Friluftslags medlemsblad.Redaksjonsgruppa har ansvaret for at TFL-Posten utgis minst fire ganger i året. Herunder salg av annonser.Før TFL-Posten trykkes skal redaktøren informere styrets leder om stoff som kan være kontroversielt. Redaktøren er ansvarlig for det som står på trykk overfor laget. Styrets leder er ansvarlig utad.Redaksjonens leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.Distribusjonen foretas av frivillige rodemannskaper; ønsker du å hjelpe til med det dette så ta kontakt med leder eller andre i gruppa.Alle medlemmer i TFL oppfordres til å bidra med saker til TFL-Posten. Tekst bør legges inn i en redigerbar fil, f.eks Word. Send gjerne også bilder, husk da å oppgi bildetekst og hvem som vises på bildene (NB! Personer på bilder skal ha godkjent at bildene brukes.)
Saker som man ønsker å ha med i TFL-Posten sendes tflposten@tfl.no.

Levert avIdrettenOnline